Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hasan İSLAM

Destek Hizmetleri Müdürü

Özgeçmiş

Birim Telefonu : 0362 611 2103
Birim E-Mail : hasanislam@yakakent.bel.tr


Görev Alanları :

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev Tanımları

» Yakakent Belediyesine kayıtlı tüm araç, gereç ve iş makinelerin, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,

» Yakakent Belediyesine ait tüm araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak,

» Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihalesi yapılacak işlere ait ihale dosyaları hazırlamak,

» Müdürlük bünyesinde ihalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygunluğunu takip ve kontrol etmek,

» Yakakent Belediyesine ait araçların, iş makinelerinin günlük, haftalık, aylık bakımlarının yapılmasını sağlamak,

» Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak.

» Araç sürücülerinin araçlarının görev kâğıtlarını kontrol etmek, görev kâğıdı olmayan araçların kademe bölgesinden çıkışını önlemek,

» Araç sürücülerinin günlük araç kullanıcı bakımlarını yapmalarını ve günlük kullanıcı bakım kontrol formlarının araç sürücüleri tarafından doldurulmasını sağlamak,

» Yakakent Belediyesine ait tüm araçların akaryakıt ihtiyacının akaryakıt istasyonundan karşılaması ile ilgili olarak, sadece görev kâğıdı düzenlemiş araçlara akaryakıt temin etmek ve akaryakıt temini sırasında araçların yakıt kullanımını kontrol etmek maksadıyla araç km’lerini kayıt altına almak.

» Araç sürücülerinin araçlarıyla kademe bölgesinden giriş çıkışlarında araç kayıt defterini doldurmalarını sağlamak,

» Yakakent Belediyesine ait tüm araçların, ruhsatlarını, sigorta poliçelerini hazırlamak ve araçlarla ilgili her türlü evrakın dosyalanmasını sağlamak ve arşiv kayıtlarını muhafaza etmek,

» Araçların yedek parçalarının bakımlı ve her an kullanıma hazır şekilde depolanmasını sağlamak,

» Destek hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı halinde temin edilmesi gereken her türlü malzemenin ve yedek parçanın öncelikle ucuz, kaliteli TSE standartlarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra fiyat araştırmalarını yaparak alınmasını sağlamak,

» Olağanüstü hallerde(yangın, sel, deprem vb.) her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,

» Başkanlık Makamı ve diğer müdürlüklerle ilgili yazışmaları ve koordinasyonu sağlamak,

» Yakakent Belediye’sinin ihtiyacı olan hizmet araçlarının teminini sağlamak.

» Araçların sürücülerin üzerine zimmetinin yapılmasını sağlamak,

» Yakakent Belediye’sine ait araçların karıştığı trafik kazalarında gerekli evrakları temin etmek

» Yakakent Belediye’sine ait ömrünü tamamlamış, aşırı derecede arızalı yangın ve trafik kazası nedeniyle kullanılamayacak durumda olan araçların Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğe göre ayırma işlemlerini yürütmek.

 

Çalışma Yönetmeliği Organizasyon Yapısı Görev Tanımları Görev Alanları

 

BİRİM FOTOĞRAFLARI