YAKAKENT TARİHİ

Yakakent’ in tarihini irdelemek için 1800’ lere doğru bir gezinti yapmamız gerekir. Yakakent kuruluşunun M.Ö. II. Yy. a tarihlendiğini Pilav tepe Tümülüssü’ den elde edilen buluntulardan anlıyoruz.

1500’ lü yıllarda Bizanslılar hüküm sürüyor Yakakent’ te. Şehrin adı o dönemde “ Kominos”. 1514’ de gerçekleşen ve tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri olan Çaldıran Savaşı için sefere çıkan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’ in, Kominos halkının Osmanlı imparatorluğu’ nu tanımaması üzerine, Kominos’ u yerle bir ettiği söylenir.

“KOMİNOS” ismi Bizanslı Rumlar tarafından kullanılmıştır. Rumca, başsız piskopos anlamına gelir.
Kente daha sonra gelenler bu ismi önce Gümenus sonra “Gümenüz” şeklinde değiştirmişlerdir. Bu isimler geçmişin orayla ilgili ipuçlarıdır. Bu günkü Yakakent 1800’ lü yıllarda birkaç ailenin Sinop- Gerze’den gelerek Gümenos/ Gümenüz’ e yerleşmesiyle başlıyor.

Yakakent’ in gelişimi ise öncelikle 1893-1895 yıllarında Rus işgalinden kaçan Doğu Karadenizliler ve Cumhuriyetle birlikte Rize’ den ve Trabzon Sürmene den gelenler daha sonra da 1924 yılında yapılan Lozan Konferansı sonucunda Yunanistan’ ın ( Selanik, Kavala, Drama, Sarışaban) bölgesinden gelen mübadillerle büyümüş ve gelişmiştir.

1896 yılında Muhtarlık, 1 Mart 1963 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Aynı yıl Gümenüz olan ismi, kıyı şehir anlamına gelen “YAKAKENT” olarak değiştirilmiştir.

09.05. 1991 tarihinde Yakakent ilçe olmuştur. Yakakent insanı gücünü geçmişten günümüze toprak ve denizden alır.